Budżet obywatelski Łodzi oraz województwa łódzkiego – zagłosuj na nasze sportowe projekty!

Zapraszamy do głosowania i wspierania sportowych projektów zgłoszonych przez Klub Uczelniany AZS Politechniki Łódzkiej do Budżetu Obywatelskiego miasta Łodzi oraz do Budżetu Obywatelskiego samorządu województwa łódzkiego. Celem wszystkich zgłoszonych zadań jest organizacja bezpłatnych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Łodzi (projekt ponadosiedlowy BO miasta Łodzi) oraz organizacja bezpłatnych zajęć sportowych  i rekreacyjnych oraz zawodów sportowych dla młodzieży szkolnej i studenckiej (projekty osiedlowe BO miasta Łodzi oraz projekty subregionalne BO woj. łódzkiego).  Szczegóły projektów, sposób głosowania oraz terminy przedstawiamy poniżej:


Budżet Obywatelski miasta Łodzi:


Terminy głosowania:
16 września – 1 października 2017 
– głosowanie w punktach do głosowania (głosowanie papierowe)
16 września – 8 października 2017 – głosowanie internetowe:  LINK DO GŁOSOWANIA INTERNETOWEGO

Kto może głosować w Budżecie Obywatelskim miasta Łodzi?
Do głosowania w Budżecie Obywatelskim miasta Łodzi uprawniona jest każda osoba będąca mieszkańcem Łodzi, która ukończyła 16 lat (w tym studenci mieszkający na terenie Łodzi w trakcie studiów).

Głosowanie obywa się poprzez dokonanie wyboru maksymalnie pięciu propozycji zadań osiedlowych z listy propozycji zgłoszonych w jednym, wybranym przez siebie osiedlu oraz maksymalnie pięciu propozycji zadań ponadosiedlowych wybranych z listy propozycji zgłoszonych.

Szczegóły dotyczące procedury głosowania dostępne na stronie www.lodz.pl/budzet_obywatelski

 

Projekty zgłoszone przez Klub Uczelniany AZS Politechniki Łódzkiej:

Ponadosiedlowy:

„Ćwiczyć po łódzku – bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Łodzi”  ID Wniosku L0077,

Osiedlowe:

„Młodość pełna pasji – bezpłatne zajęcia sportowo – rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów” – projekt został zgłoszony w następujących osiedlach:

Dzielnica Bałuty:
Osiedla:
1. Bałuty Centrum – ID Wniosku B0086BC,
2. Bałuty Doły – ID Wniosku B0082BD,
3. Bałuty Zachodnie – ID Wniosku B0081BZ,
4. Julianów-Marysin-Rogi – ID Wniosku B0085JM,
5. Radogoszcz – ID Wniosku B0084RA,
6. Teofilów Wielkopolska – ID Wniosku B0083TW,

Dzielnica Polesie:
Osiedla:
7. Karolew-Retkinia Wschód – ID Wniosku P0071KR,
8. Koziny – ID Wniosku P0072KO,
9. Lublinek Pienista – ID Wniosku P0076LP,
10. Retkinia Zachód-Smulsko ID Wniosku P0075RS,
11. Stare Polesie – ID Wniosku P0074SP, – osiedle, do którego należy Politechnika Łódzka 
12. Złotno – ID Wniosku P0073ZL,

Dzielnica Widzew:
Osiedla:
13. Andrzejów – ID Wniosku W0059AN,
14. Nowosolna – ID Wniosku W0057NO,
15. Olechów Janów – ID Wniosku W0091OJ,
16. Stary Widzew – ID Wniosku W0061SW,
17. Stoki-Sikawa-Podgórze – ID Wniosku W0060ST,
18. Widzew Wschód – ID Wniosku W0058WW,
19. Zarzew – ID Wniosku W0055ZA,

Dzielnica Śródmieście:
Osiedla:
20. Katedralna – ID Wniosku S0022KA,
21. Śródmieście Wschód – ID Wniosku S0021WS,

Dzielnica Górna:
Osiedla:
22. Chojny – ID Wniosku G0079CH,
23. Chojny Dąbrowa – ID Wniosku G0077CD,
24. Górniak – ID Wniosku G0078GO,
25. Piastów Kurak – ID Wniosku G0081PK,
26. Rokicie – ID Wniosku G0084RO,
27. Ruda – ID Wniosku G0090RU.


Budżet Obywatelski samorządu województwa łódzkiego:

Terminy głosowania:
1 października – 22 października
– głosowanie w punktach w punktach do głosowania (głosowanie papierowe)
1 października września – 31 października – głosowanie internetowe LINK DO GŁOSOWANIA INTERNETOWEGO

Kto może głosować w Budżecie Obywatelskim samorządu województwa łódzkiego?
Do głosowania w Budżecie Obywatelskim samorządu województwa łódzkiego uprawniona jest każda osoba będąca mieszkańcem województwa łódzkiego bez ograniczeń wiekowych (w tym studenci mieszkający na terenie Łodzi w trakcie studiów).

Głosowanie odbywa się poprzez dokonanie wyboru maksymalnie trzech propozycji zadań z obszaru całego województwa (można wybrać maksymalnie 3 dowolne zadania zgłoszone do jednego subregionu). Głosowanie jest przeprowadzane w sposób preferencyjny – zadanie z miejsca pierwszego otrzymuje – 3 punkty, z miejsca drugiego – 2 punkty, a ewentualne, trzecie zadanie  – 1 punkt.

 

Projekty zgłoszone przez Klub Uczelniany AZS Politechniki Łódzkiej:

– Subregion Łódź:

 „Młodość pełna pasji – bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów”   ID Wniosku Ł596

– Subregion północny (obejmujący powiaty – kutnowski, łęczycki, łowicki, zgierski):

„Młodość pełna pasji – bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów”  ID Wniosku PN196