Gala wręczenia jednorazowych stypendiów sportowych Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Łódzkiej

18. września 2017 w auli Arena Magica Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej odbyła się uroczysta Gala wręczenia jednorazowych stypendiów sportowych Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Łódzkiej ufundowanych przez Fundację Politechniki Łódzkiej. Oficjalne listy gratulacyjne wręczali laureatom Prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Politechniki Łódzkiej Grzegorz Bąk, Prezes Fundacji Politechniki Łódzkiej Włodzimierz Fisiak, Pełnomocnik JM Rektora Politechniki Łódzkiej ds. sportu doc. dr inż. Stanisław Brzeziński oraz Prezes Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Łódzkiej doc. dr inż. Marek Sekieta. Laureatami stypendiów zostali medaliści klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski 2017:

Dorota Banaszczyk (sekcja: Karate WKF, wydział: EEIA I)
Kajetan Duszyński (sekcja: Lekka atletyka, wydział: BiNoŻ III)
Kamila Warda (sekcja: Karate WKF, wydział: TMiWT IV)
Filip Wypych (sekcja: Pływanie, wydział: OiZ I)
Maksymilian Zgierski (sekcja: Pływanie, wydział: FTIMS IV)
Katarzyna Stasiak (sekcja: Karate WKF, wydział: BAIŚ IV)
Kamil Nowak (sekcja: Karate WKF, wydział: BAIŚ II)
Bartosz Bonecki (sekcja: Lekka atletyka, wydział: EEIA III)
Ewelina Włodarczyk (sekcja: Pływanie, wydział: KL II)
Emilia Cieślakowska (sekcja: Karate WKF, wydział: BAIŚ V)
Kamil Warda (sekcja: Karate WKF, wydział: TMiWT IV)
Robert Głowala (sekcja: Lekka atletyka, wydział: BAIŚ I)
Maciej Nitka  (sekcja: Lekka atletyka, wydział: EEIA V)
Piotr Chudobiński (sekcja: Karate WKF, wydział: Chem II)
Emilia Drozdek (sekcja: Karate WKF, wydział: IPOŚ Dok)
Michał Knapik (sekcja: Lekka atletyka, wydział: KT IV)
Emilia Mioduszewska (sekcja: Karate WKF, wydział: IFE IV)
Kamil Mroczek (sekcja: Lekka atletyka, wydział: Mech I)
Szymon Stawiarski (sekcja: Karate WKF, wydział: EEIA I)
Tomasz Sych (sekcja: Lekka atletyka, wydział: EEIA I)
Monika Dziembowska (sekcja: Judo, wydział: FTIMS III)
Kamil Kroc (sekcja: Judo, wydział: BAIŚ III)
Michał Brzuś (sekcja: Pływanie, wydział: Mech II)
Łukasz Chuszno (sekcja: Karate WKF, wydział: Chem III)
Joanna Kamińska (sekcja: Pływanie, wydział: Chem IV)
Milena Karpisz (sekcja: Pływanie, wydział: EEIA I)
Szymon Lasota (sekcja: Karate WKF, wydział: IFE I)
Anna Nita (sekcja: Pływanie, wydział: Mech I)
Kamil Ochocki (sekcja: Karate WKF, wydział: FTIMS II)
Michał Walenciak (sekcja: Karate WKF, wydział: EEIA I)

Jednorazowe stypendia sportowe Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Łódzkiej ufundowane przez Fundację Politechniki Łódzkiej są dodatkowym uhonorowaniem 3. miejsca w klasyfikacji medalowej Akademickich Mistrzostw Polski 2017, jakie zajęła Politechnika Łódzka.     

fot. A. Domiza (Multifoto)