Kontakt

Klub Uczelniany AZS Politechniki Łódzkiej
90-924 Łódź, al. Politechniki 3a
Budynek Społecznego Domu Studenta (SDS)

tel. +48 42 636 41 19
tel./fax +48 42 631 28 23 (wew. PŁ 2823)
e-mail: politechnika.lodz@azs.pl

Numery kont bankowych:

1. Konto główne: składki członkowskie oraz wpłaty statutowe
– mBank 95 1140 2004 0000 3102 7720 6756

2. Konto wyczynowej sekcji pływackiej: składki członkowskie oraz wpłaty statutowe
mBank 05 1140 2004 0000 3102 7721 0025

 

Profil AZS na facebooku

 

Zaświadczenia stypendialne dotyczące akademickich osiągnięć sportowych można uzyskać w trakcie dyżurów (tabela poniżej).
Wnioski o stypendium (generowane poprzez webdziekanat) wraz z zaświadczeniem można składać w trakcie dyżurów w biurze KU AZS PŁ do zaopiniowania przez KWOS.