Niezbednik AMP

Jakie dokumenty potrzebujesz Ty i Twoja drużyna na AMP?

Celem sprawnego przeprowadzenia zgłoszeń do AMP


trenerzy sekcji są zobowiązani do:

 • znajomości regulaminu ogólnego AMP ;
 • znajomości przepisów zawartych w aktualnym regulaminie technicznym dyscypliny (regulaminy dostępne na stronie ampy.pl ➡ Dyscypliny ➡➡ RT;
 • dostarczenie informacji o ilości zawodniczek/zawodników w celu prawidłowego wysłania zgłoszenia wstępnego przez biuro KU AZS PŁ na adres mailowy kuazspl@adm.p.lodz.pl, na nie mniej niż 3 dni robocze przed upływem terminu zgłoszeń wstępnych, określonego w w komunikacie nr 1 AMP ; proszę pamiętać, że ilość zawodników podana w zgłoszeniu wstępnym jest ilością wariantów, za które  PŁ zobowiązuje się zapłaci;
 • dostarczenia listy zweryfikowanych powołań (zawodników z ważną legitymacją KU AZS PŁ oraz z wygenerowanym certyfikatem przynależności akademickiej) na adres mailowy kuazspl@adm.p.lodz.pl, na nie mniej niż 3 dni robocze przed upływem terminu zgłoszeń ostatecznych, określonego w w komunikacie nr 2 AMP ;
 • odbioru i weryfikacji prawidłowości zgłoszenia ostatecznego (listy zawodników) – najpóźniej 2 dni robocze przed dniem rozpoczęcia zawodów;
 • niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian zarówno w zgłoszeniu wstępnym jak i ostatecznym, na adres mailowy kuazspl@adm.p.lodz.pl, zmiany te muszą zostać zatwierdzone

Obowiązkiem trenera wyjeżdżająceogo na AMP (lub w przypadku jego braku obowiązkiem kierownika/kapitana sekcji) jest przesłanie sprawozdania sportowego z AMP na adres kuazspl@adm.p.lodz.pl w terminie do 3 dni po zakończeniu zawodów.

zawodnicy są zobowiązani do:

 • wyrobienia certyfikatu przynależności akademickiej – każdy zawodnik musi go wyrobić na stronie planeta.azs.pl➡ Certyfikat przynależności akademickiej a następnie podpisać w swoim dziekanacie, oraz swoim podpisem;
 • przygotowania zaświadczenia lekarskiego w przypadku AMP w: judo, karate, strzelectwo, szermierka, trójbój, jeździectwo (+aktualne badania konia)

W AMP mogą brać udział:

 • studenci (do 30 roku życia, urodzeni po 30.09.1992 r.)
 • doktoranci (bez ograniczeń)
 • pracownicy uczelni z tytułem mgr, zatrudnieni na min 1/2 etatu 3 miesiące przed rozpoczęciem AMP
 • absolwenci (do 30 roku życia, urodzeni po 30.09.1992 r.), którzy zakończyli studia w trwającym roku akademickim
Warunkiem dopuszczenia do AMP jest wyrobienie legitymacji członkowskiej AZS w bieżącym roku akademickim.

Dokumenty potrzebne na weryfikację:

 • Certyfikaty przynależności akademickiej dla każdego z zawodników (Rys.1)
 • Zgłoszenie ostateczne (Rys. 2)
 • Zaświadczenie lekarskie

Wszystkie informacje opisane powyżej są skróconą wersją z regulaminów zamieszczonych na oficjalnej stronie AMP ➡ O AMP ➡ Regulaminy. 

Rys. 1. Zdjęcie przykładowe - certyfikat zawodnika
Rys. 2. Zdjęcie przykładowe - zgłoszenie ostateczne