Brydż sportowy

Medal drużynowy w klasyfikacji uczelni technicznych: Srebrny puchar

Rok Akademicki: 2016/2017

Sekcja: Brydż sportowy

Miasto: Warszawa

Tomasz Jochymski (OiZ), Michał Kania (TMiWT), Ewa Maksymiuk (TMiWT), Kamil Nowak (TMiWT), Łukasz Gałasiński (BAIŚ), Łukasz Kosma (FTIMS),