Filip Wypych

Wydział: Organizacji i Zarządzania

Medal uczelni technicznych: Złoty medal

Rok studiów: I

Rok Akademicki: 2016/2017

Sekcja: Pływanie (K) (M)

Dyscyplina: Pływanie (M)

Miasto: Lublin

Konkurencja: 50 m dowolnym