Julia Rządzińska

Wydział: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Medal uczelni technicznych: Brązowy medal

Rok studiów: IV

Rok Akademicki: 2016/2017

Sekcja: Lekkoatletyka

Dyscyplina: Lekkoatletyka (K)

Miasto: Łódź

Konkurencja: 100 m