Kajetan Duszyński

Wydział: Biotechnologii i Nauk o Żywności

Medal uczelni technicznych: Złoty medal

Rok studiów: III

Rok Akademicki: 2016/2017

Sekcja: Lekkoatletyka (K) (M)

Dyscyplina: Lekkoatletyka (M)

Miasto: Łódź

Konkurencja: 400 m