Kamil Kanas

Wydział: Mechaniczny

Medal klasyfikacji generalnej: Złoty medal

Rok studiów: IV

Rok Akademicki: 2012/2013

Sekcja: Trójbój siłowy

Dyscyplina: Trójbój siłowy klasyczny

Miasto: Łódź

Konkurencja: waga 105 kg