Łukasz Chuszno

Wydział: Mechaniczny

Medal uczelni technicznych: Brązowy medal

Rok studiów: I

Rok Akademicki: 2016/2017

Sekcja: Karate (K) (M)

Dyscyplina: Karate WKF

Miasto: Opole

Konkurencja: kumite indywidualne m -75kg