Łukasz Chuszno

Wydział: Mechaniczny

Medal uczelni technicznych: Brązowy medal

Rok studiów: I

Rok Akademicki: 2016/2017

Sekcja: Karate

Dyscyplina: Karate WKF

Miasto: Opole

Konkurencja: kumite indywidualne m -75kg