Michał Brzuś

Wydział: Mechaniczny

Medal uczelni technicznych: Brązowy medal

Rok studiów: II

Rok Akademicki: 2016/2017

Sekcja: Pływanie

Dyscyplina: Pływanie (M)

Miasto: Lublin

Konkurencja: 50 m dowolnym