KARATE – semestr zimowy 2017/18

Zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach sekcji Karate!

  • Semestr składa się z 30 zajęć (w tym 1 organizacyjne).
  • Zajęcia rozpoczynają się od pierwszego tygodnia zajęć, tj. 2 października 2017 (na zajęcia w tym dniu prosimy o przyniesienie stroju sportowego).
  • Możliwość uzyskania zaliczenia WF (oświadczenie woli o sposobie zaliczenia wf na podstawie uczestnictwa w sekcji należy złożyć w biurze klubu do 31 października 2017, członkostwo KU AZS PŁ uregulowane do 31 października 2017).

W zajęciach mogą brać udział wyłącznie członkowie Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Łódzkiej. Osoby nie będące członkami mogą zapisać się do Klubu w każdym momencie. Procedura zapisu oraz dokonywania opłaty składki członkowskiej dostępna jest pod adresem: http://azs.p.lodz.pl/legitymacja-isic-azs/

Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do każdorazowego okazania prowadzącemu ważnej legitymacji KU AZS Politechniki Łódzkiej.

Terminy zajęć: Poniedziałek 20:00 – 21:30, Środa 20:30 – 22:00

Lokalizacja: Sala do sztuk walki Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej al. Politechniki 9

Uczestnictwo w sekcji oprócz opłaty członkowskiej nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą za zajęcia.

Zapisy na zajęcia sekcji  Karate prowadzone są bezpośrednio u prowadzącego Jarosława Komorowskiego na zajęciach od pierwszego tygodnia zajęć semestru zimowego.

Kontakt z prowadzącym sekcję:

Jarosław Komorowski

jarekkomorowski1@gmail.com

Uwaga! 
Wszyscy studenci I roku zobowiązani są do wzięcia udział w tzw. Imprezie masowej – udział w zawodach sportowych – Akademickie Mistrzostwa Polski, AMWŁ, wolontariat podczas imprez organizowanych przez Klub Uczelniany AZS Politechniki Łódzkiej – szczegóły w biurze KU AZS PŁ.