Jednorazowe stypendia sportowe KU AZS PŁ dla studentów – medalistów AMP 2017.

Klub Uczelniany AZS Politechniki Łódzkiej ogłasza nabór wniosków na jednorazowe stypendia sportowe dla najlepszych studentów-sportowców Politechniki Łódzkiej. Stypendia są dedykowane dla studentów, którzy zdobyli medale w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski, które są wliczane do oficjalnej klasyfikacji medalowej AMP prowadzonej przez Zarząd Główny AZS.

Szczegóły dotyczące całej procedury stypendialnej opisane są w poniższym regulaminie – przyjmowanie wniosków potrwa do 7 lipca 2017 do godziny 18:00 (w przypadku gdyby biuro nie było czynne w dniach poprzedzających 7 lipca – wtedy wnioski można składać w zamkniętych kopertach na portierni SDS, w budynku w którym znajduje się biuro KU AZS PŁ)

REGULAMIN STYPENDIALNY

WNIOSEK STYPENDIALNY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wniosek o przyznanie stypendium musi być wypełniony kompletnie, popisany we wskazanych miejscach oraz zawierać wszystkie wymienione załączniki. Wnioski, które nie będą spełniać wskazanych w zdaniu poprzednim warunków, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Wręczenie jednorazowych stypendiów sportowych odbędzie się na przełomie września i października 2017. Realizacja wypłat jednorazowych stypendiów sportowych KU AZS PŁ dla najlepszych studentów-sportowców Politechniki Łódzkiej możliwa jest dzięki hojności, przychylności i bardzo dobrej współpracy z Fundacją Politechniki Łódzkiej.