JEDNORAZOWE STYPENDIA SPORTOWE KU AZS PŁ DLA STUDENTÓW – MEDALISTÓW AMP 2018.

Klub Uczelniany AZS Politechniki Łódzkiej ogłasza kolejny nabór wniosków na jednorazowe stypendia sportowe dla najlepszych studentów-sportowców Politechniki Łódzkiej. Stypendia są dedykowane dla studentów, którzy zdobyli medale w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski, które są wliczane do oficjalnej klasyfikacji medalowej AMP prowadzonej przez Zarząd Główny AZS. Jest to druga edycja programu nagradzania medalistów klasyfikacji generalnej AMP – pierwsza odbyła się w minionym roku.

Szczegóły dotyczące całej procedury stypendialnej opisane są w poniższym regulaminie – przyjmowanie wniosków potrwa do 10 września 2017 do godziny 16:00.

REGULAMIN STYPENDIALNY

WNIOSEK STYPENDIALNY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wniosek o przyznanie stypendium musi być wypełniony kompletnie, popisany we wskazanych miejscach oraz zawierać wszystkie wymienione załączniki. Wnioski, które nie będą spełniać wskazanych w zdaniu poprzednim warunków, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Wręczenie jednorazowych stypendiów sportowych odbędzie się na przełomie września i października 2018. Realizacja wypłat jednorazowych stypendiów sportowych KU AZS PŁ dla najlepszych studentów-sportowców Politechniki Łódzkiej możliwa jest dzięki hojności, przychylności i bardzo dobrej współpracy z Fundacją Politechniki Łódzkiej.