Walne Zebranie Delegatów Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Łódzkiej wybrało Nowe Władze

We wtorek 27 marca odbyło się Walne Zebranie Delegatów Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Łódzkiej podsumowujące dotychczasową dwuletnią kadencję Władz Klubu. Walne Zebranie rozpoczęło się o 18:00 na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska gromadząc niemal 60 delegatów – przedstawicieli sekcji działających w Klubie. Otwarcia obrad dokonał w imieniu ustępującego Zarządu Prezes Marek Sekieta, który przywitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się Prorektor ds. studenckich PŁ Prof. dr hab. inż. Witold Pawłowski, Prorektor ds. nauki PŁ Prof. dr hab. inż Ireneusz Zbiciński, Kanclerz PŁ dr inż. Jacek Szer, pełnomocnik JM Rektora PŁ  ds. sportu doc. dr inż Stanisław Brzeziński, Prodziekan BAIŚ dr inż. Jakub Miszczak oraz trenerów i studentów.

Walne Zebranie Delegatów wysłuchało bogatego i pełnego sukcesów sportowych jak i organizacyjnych sprawozdania ustępującego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej a następnie na wniosek tej ostatniej udzieliło absolutorium ustępującym władzom.

W wyniku głosowań nowym Prezesem KU AZS PŁ został Przemysław Jagielski a do Zarządu Klubu zostali wybrani:

1. Paweł Bartkiewicz
2. Patrycja Cyniak
3. Joanna Jagielska
4. Anna Przerywacz
5. Marek Sekieta
6. Jacek Szer
7. Paulina Urbanek
8. Ireneusz Zbiciński

W ramach przeprowadzonych wyborów wybrano również skład Klubowej Komisji Rewizyjnej:

1. Agnieszka Bartoszewska
2. Monika Daniel
3. Mateusz Jędrzejczyk

oraz Klubowego Sądu Koleżeńskiego:

1.  Martyna Giernat
2. Katarzyna Ogrodowczyk
3. Tomasz Stefaniak

Nowo wybrany Prezes Przemysław Jagielski oraz Prorektor ds. studenckich Witold Pawłowski złożyli na ręce ustępującego Prezesa Marka Sekiety podziękowania za ogrom włożonej pracy oraz zaangażowanie w życie Klubu podczas minionej kadencji.

Podczas Walnego Zebrania członkom KU AZS PŁ, którzy wyróżnili się osiągnięciami na rzecz Klubu w szczególności w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej praz działalności organizacyjnej zostały wręczone odznaki Akademickiego Związku Sportowego, o które do Zarządu Głównego AZS wnioskował Ustępujący Zarząd.

Srebrne odznaki otrzymali:

1. Mateusz Jędrzejczyk
2. Jakub Miszczak
3. Aleksandra Plucińska
4. Marek Sekieta

Złotą odznakę otrzymała Patrycja Cyniak.