Zjazd AZS wybrał nowe władze na kadencję 2018-2020.

W sobotę i niedzielę 16-17 czerwca odbył się w Warszawie XXVII Zjazd Akademickiego Związku Sportowego. Podczas Zjazdu podsumowano dwuletnią kadencję
ustępujących władz stowarzyszenia i wybrano nowe władze na kolejną kadencję. Prezesem Zarządu Głównego AZS został Alojzy Nowak, wiceprezesami zostali Adam Roczek – ds organizacyjnych, Marian Dymalski – ds międzynarodowej współpracy, Maciej Hartfil – ds sportowych, Kuba Kosowski ds finansowych, Tomasz Wróbel ds UKF, Mariusz Walczak ds rozwoju, nowym Sekretarzem Generalnym AZS został wybrany Dariusz Piekut.  Do władz krajowych AZS zostali wybrani również przedstawiciele Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Łódzkiej. Do Zarządu Głównego ponownie został wybrany Przemysław Jagielski oraz do Głównego Sądu Koleżeńskiego został wybrany Tomasz Stefaniak.
Zjazd AZS postanowił również nadać godność Członka Honorowego AZS – byłemu prorektorowi Politechniki Łódzkiej – prof. Piotrowi Kuli, który był w czasach studenckich Prezesem KU AZS PŁ a w ostatnich latach pełnił również przez kilka kadencji funkcję Prezesa Organizacji Środowiskowej AZS Łódź. W ramach podsumowania dwuletniej kadencji została również wyróżniona działania KU AZS PŁ „za wkład w budowanie pozycji Polski w światowym sporcie akademickim poprzez organizację zawodów cyklu Akademickich Mistrzostw Świata i Akademickich Mistrzostw Europy”, którą w imieniu naszego klubu odebrał Prezes Przemysław Jagielski.
Nagrodzono również Prezydenta Węgierskiej Federacji Sportu Akademickiego (który gościł dzień wcześniej na Politechnice Łódzkiej) – Adama Kissa plakietką „Za zasługi w rozwoju sportu akademickiego”.