Wolontariat

Wszystkich zainteresowanych działalnością wolontariacką w trakcie imprez organizowanych przez Klub Uczelniany AZS Politechniki Łódzkiej zapraszamy do współpracy.

Bieżące informacje dotyczące imprez w zakresie wolontariatu umieszczane są w grupie na portalu facebook -> WOLONTARIUSZ KU AZS POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ polecamy dopisanie się do grupy. Osoby nie korzystające z portalu facebook prosimy o kontakt mailowy: politechnika.lodz@azs.pl

Wolontariat w ramach imprez KU AZS Politechniki Łódzkiej pozwala na uzyskanie dodatkowych punktów w rankingu Stypendium Rektora na Politechnice Łódzkiej – więcej szczegółów.

Imprezy organizowane przez Klub Uczelniany AZS Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2018/19:

ZAPRASZAMY!!

P.S. Działając jako wolontariusz AME można zdobyć dodatkowe punkty do Stypendium Rektora oraz studenci I roku studiów mogą zaliczyć obowiązkowy udział w imprezie masowej.