Zatoka Sportu PŁ

Zatoka Sportu PŁ
al. Politechniki 10, Łódź