Aleksandra Nowakowska

Wydział: Biotechnologii i Nauk o Żywności

Medal klasyfikacji generalnej: Złoty medal

Rok studiów: I

Rok Akademicki: 2017/2018

Sekcja: Lekkoatletyka

Dyscyplina: Lekkoatletyka (K)

Miasto: Lublin

Konkurencja: skok wzwyż