Emilia Gawrońska

Wydział: Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Medal uczelni technicznych: Srebrny medal

Rok studiów: I

Rok Akademicki: 2018/2019

Sekcja: Lekkoatletyka

Dyscyplina: Lekkoatletyka (K)

Miasto: Łódź

Konkurencja: pchnięcie kulą