Joanna Krajewska

Wydział: Kolegium Towaroznawstwa

Medal uczelni technicznych: Brązowy medal

Rok studiów: II

Rok Akademicki: 2012/2013

Sekcja: Lekkoatletyka

Dyscyplina: Lekkoatletyka (K)

Miasto: Łódź

Konkurencja: skok wzwyż