Kamil Kaźmierczak

Wydział: Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Medal uczelni technicznych: Złoty medal

Rok studiów: I

Rok Akademicki: 2018/2019

Sekcja: Pływanie

Dyscyplina: Pływanie (M)

Miasto: Lublin

Konkurencja: 50 m grzbietowym