Kamil Kroc

Wydział: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Medal uczelni technicznych: Złoty medal

Rok studiów: V

Rok Akademicki: 2018/2019

Sekcja: Judo (M)

Dyscyplina: Judo (M)

Miasto: Piła

Konkurencja: waga +100 kg