Karate WKF kobiet

Emilia Cieślakowska (BAIŚ), Dorota Banaszczyk (EEIA), Kinga Harast (ZIP), Katarzyna Stasiakn(BAIŚ), Emilia Drozdek (IPOŚ)