Karate WKF kobiet

Emilia Cieślakowska (BAIŚ), Dorota Banaszczyk (EEIA), Kinga Harast (ZIP), Katarzyna Stasiak (BAIŚ), Emilia Drozdek (IPOŚ)