Karate WKF mężczyzn

Szymon Stawiarski (EEIA), Szymon Lasota (IFE), Kamil Nowak (BAIŚ), Piotr Chudobiński (Chem), Łukasz Chuszno (Mech)