Michał Knapik

Wydział: Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Medal uczelni technicznych: Brązowy medal

Rok studiów: I

Rok Akademicki: 2012/2013

Sekcja: Lekkoatletyka

Dyscyplina: Lekkoatletyka (M)

Miasto: Łódź

Konkurencja: 800 m