Olga Kosek

Wydział: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Medal uczelni technicznych: Brązowy medal

Rok studiów: II

Rok Akademicki: 2012/2013

Sekcja: Wspinaczka

Dyscyplina: Wspinaczka (K)

Miasto: Katowice

Konkurencja: zawody na czas