Paulina Szablewska

Wydział: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Medal klasyfikacji generalnej: Srebrny medal

Rok studiów: II

Rok Akademicki: 2018/2019

Sekcja: Lekkoatletyka

Dyscyplina: Lekkoatletyka (K)

Miasto: Łódź

Konkurencja: trójskok