Piłka ręczna kobiet

Paula Bereżewska (OiZ), Zofia Frątczak (FTIMS), Emilia Jaworska (IPP), Małgorzata Kisiel (BAIŚ), Magdalena Matlińska (BAIŚ), Patrycja Mularczyk (OiZ), Emilia Pawłowska (EEIA), Izabela Rzeszotek (IPOŚ), Marta Sadowska (IPOŚ), Żaneta Sala (OiZ), Sylwia Saletrowicz (BAIŚ), Katarzyna Szymańska (Mech), Katarzyna Tomczyk (BiNoŻ).