Piłka siatkowa mężczyzn

Jan Dobrowolski (Chem), Adam Głowacki (EEIA), Adam Herbich (IPOŚ), Filip Juszczak (KL), Maciej Kaszewiak (BAIŚ), Kamil Kiszko-Zgierski (FTIMS), Kamil Kosz (BAIŚ), Bartłomiej Kowalski (ZiIP), Damian Migała (EEIA), Szymon Molenda (Mech)