Urszula Krzanowska

Wydział: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Medal uczelni technicznych: Srebrny medal

Rok studiów: I

Rok Akademicki: 2012/2013

Sekcja: Jeździectwo

Dyscyplina: Jeździectwo

Miasto: Wrocław

Konkurencja: skoki amator