Akademickie Mistrzostwa Polski 2020 – informacja dla zawodników

Wszyscy członkowie klubu będący zainteresowani udziałem w Akademickich Mistrzostwa Polski 2020 proszeni są o zgłaszanie chęci udziału w AMP przed upływem terminu zgłoszeń wstępnych w następujący sposób:
  • dyscypliny (sekcje) funkcjonujące w KU AZS PŁ – trener lub kierownik sekcji zgłasza chęć udziału reprezentacji w AMP 2020 w biurze klubu, wraz z podaniem listy osób (członków klubu) zgłaszanych do zawodów,
  • pozostali członkowie klubu, chcący wziąć udział w AMP 2020 w dyscyplinach nie będących funkcjonującymi sekcjami KU AZS PŁ – zgłoszenia grupowe w biurze klubu za pośrednictwem 1 przedstawiciela (członka klubu) danej dyscypliny, wraz z podaniem listy osób (członków klubu) zgłaszanych do zawodów,
Szczegóły dotyczące AMP 2020, terminarz oraz regulaminy znajdują się na oficjalnej stronie AMP
Uwaga!
Zgłoszenia do AMP 2020 dokonywane na dotychczasowych zasadach, tj. dokonywane za pośrednictwem trenerów CS PŁ nie będą rozpatrywane.