Oświadczenie studenta – uzyskiwanie zaliczenia WF na podstawie uczestnicwa w zajęciach sekcji

Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia obowiązkowych zajęć „wf” na Politechnice Łódzkiej jest:
1. Aktualny status członka KU AZS PŁ oraz uiszczenie ewentualnych dodatkowych opłat za zajęcia,
2. Wypełnienie i dostarczenia oświadczenia studenta do biura KU AZS PŁ najpóźniej do końca 2. tygodnia semestru,
3. Uczestnictwo w minimum 14 zajęciach sekcji AZS w trakcie semestru.

Szczegóły https://azs.p.lodz.pl/zaliczenie-wf-u/