Wolontariat

Wszystkich zainteresowanych działalnością wolontariacką w trakcie imprez organizowanych przez Klub Uczelniany AZS Politechniki Łódzkiej zapraszamy do współpracy.

Bieżące informacje dotyczące imprez w zakresie wolontariatu umieszczane są w grupie na portalu facebook -> WOLONTARIUSZ KU AZS POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ polecamy dopisanie się do grupy. Osoby nie korzystające z portalu facebook prosimy o kontakt mailowy: politechnika.lodz@azs.pl

Imprezy organizowane przez Klub Uczelniany AZS Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2019/20:

ZAPRASZAMY!!

P.S. Działając jako wolontariusz AMŚ studenci I roku studiów mogą zaliczyć obowiązkowy udział w imprezie masowej.